östergötland

Brist på platser för ensamkommande flyktingbarn

Fler och fler kommuner skriver avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Men behovet är fortfarande stort på grund av att antalet aylsökande barn och ungdomar ökar.

De senaste åren har antalet asylsökande barn och ungdomar ökat.
Förra året sökte drygt 2200 barn och ungdomar asyl i Sverige och under 2010 beräknar Migrationsverket att siffran kommer att överstiga 2800.

Hittills har 127 kommuner i landet skrivit avtal med Migrationsverket om att ta emot dessa barn men det behövs fler säger Jonas Doll på Migrationsverket.

– Behovet är fortfarande större än det som vi har i platser även om det är bättre idag än var det var för ett halvår sedan enligt Jonas Doll.

Anledningen till att det tar tid och är svårt att få kommuner att teckna avtal beror inte på ovilja från kommunernas sida.

– Ovilja, nej utan osäkerhet och ibland okunskap det är det som får många kommuner att tveka eller dröja säger Jonas Doll.

I Östergötland har 11 kommuner avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn och Jonas Doll säger att Östergötland har blivit ett föredöme för många andra län.