Linköping

Gator och vägar måste lagas efter vintern

Linköpings gator och vägar har fått betydande skador efter vintern.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har fått extra pengar för att reparera skadorna.

Det finns behov av att reparera vägbeläggning men även kantstenar, refuger och trafikmärken har fått skador som behöver åtgärdas.

Därför har Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden fått ett tilläggsanslag med 17 miljoner kronor för extra gatuunderhåll.