Linköping

Grisar opereras och avlivas

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping får tillstånd av Jordbruksverket att genomföra operationsträning av skott- och stickskador på 100 nedsövda grisar.

Grisarna ska sövas och därefter skjutas med pistol eller stickas med kniv. Efter att skadorna sedan opererats ska djuren avlivas.

Enliga professor Tore Wikström vid Katastrofmedicinskt centrum så finns det idag inga andra lämpliga övningsmodeller för sådana här operationer, vare sig nationellt eller internationellt.