Linköping

Studiebesök ska ge bättre näringslivsklimat

I syfte att förstå företagarnas villkor och förutsättningar besöker politiker och tjänstemän i dag 100 olika företag i Linköping.

Magnus Petersson, vd för det kommunala bolaget Nulink som arrangerar träffen, hoppas att företagsträffarna ska leda till ett bättre näringslivsklimat i Linköping.

– Kommunen kan göra det som står i deras makt för att få det bästa näringslivsklimatet, att helt enkelt få ett näringslivsklimat i världsklass.