Lär dig mer om åska

Blixtar är elektriska urladdningar mellan moln och markyta, men kan även förekomma inom molnet.

Ett antal kriterier måste uppfyllas för att ett åskväder ska uppstå: Kraftiga vertikalvindar med varm, fuktig luft, underkylda vattendroppar och iskristaller samt en instabil atmosfär.

En blixt kan vara positiv eller negativ, beroende på var den laddar ur. Det finns fyra typer av blixtar - negativt nedåt initierade (90 procent av alla blixtar), positivt nedåt, negativt uppåt och positivt uppåt.

De kraftigaste blixtarna är positivt laddade och anses förrädiska, då de slår från molntoppen utan förvarning.

Strömstyrkan kan nå upp till 200 000 ampere och temperaturen upp till 30 000 grader.

Källa: Danmarks meteorologiske institut
(TT)