östergötland

God beredskap vid El-ände

Östergötlands beredskap är god, i alla fall om extremt väder skulle slå ut elförsörjningen. Det visar en utvärdering av den stora krisövning som anordnades i våras.

Tidigare i år övade Östergötlands kommuner, landsting och andra myndigheter på krishantering under ett scenario där en isstorm slog ut elen i stora delar av länet.

Nu har man utvärderat övningen och länsstyrelsen konstaterar att beredskapen är god.

En viktig slutsats man drar från övningen är vikten av att få ut information snabbt och rätt till både berörda myndigheter och allmänheten.