östergötland

Utländska studenter missgynnas

Det nya antagningssystemet till högskolan missgynnar utländska studenter och bryter mot EU-rätten och de nordiska överenskommelserna, anser Högskoleverket.

I det nya systemet placeras sökande med utländska betyg i en egen grupp. Skälet till att regeringen beslutat om en egen urvalsgrupp för dem är att vissa kurser i det nya systemet ger meritpoäng, vilket gör det svårare att översätta utländska betyg till det svenska systemet. Platserna fördelas procentuellt efter antal sökande i varje grupp, och eftersom den utländska gruppen är liten riskerar den att bli helt utan platser.

Högskoleverket vill att urvalsgruppen för utländska studenter tas bort.

det är inte förenligt med överenskommelserna att ha en egen urvalsgrupp, det är inte ett likvärdigt sätt att behandla sökande, säger Leif Strandberg, utredare vid Högskoleverket, till Sydsvenskan.

– Det är inte förenligt med överenskommelserna att ha en egen urvalsgrupp, det är inte ett likvärdigt sätt att behandla sökande, säger Leif Strandberg, utredare vid Högskoleverket, till Sydsvenskan.