Norrköping

Vill sätta GPS på män som förföljer

Lagen om besöksförbud efterlevs dåligt. Nu vill oppositionsrådet i Norrköping, Mathias Sundin (FP), införa GPS-övervakning av männen.

– Har man en GPS-sändare på personen som har fått ett förbud mot sig så kan det dels kontrollera att personen inte rör sig inom det området, säger Mathias Sundin (FP).

Är inte det integritetskränkande?
– Jo, det är väldigt integritetskränkande. Därför ska det bara gälla i de grövre av de här fallen.

Utöver GPS-övervakning vill Sundin att straffet skärps för överträdelse av besöksförbudet från nuvarande ett år till minst två års fängelse.

Tina Olby, ordförande för Motala kvinnojour, påpekar hur svårt det är att överhuvudtaget få till ett besöksförbud. Därför tycker hon att ännu ett förslag från Mathias Sundin egentligen är det viktigaste, nämligen att polisen än mer än i dag arbetar med risk- och hotanalyser.

– Ja, hot- och riskbedömning tycker vi är viktigt. Det är det som är påtagligt för kvinnan, när vi möter henne och hon inte får besöksförbud. I dag hade vi en kvinna som ringde om att mannen befann sig i närheten och han hade skickat sms till henne, berättar Olby.

Polisen hade sagt till kvinnan att byta telefonnummer.

– Hon har haft det så här i fem år. Vi kan inte ha det så, det måste slå till någon gång, säger Tina Olby.

Lars Christophersen
lars.christophersen@sr.se