Östergötland

Ohälsotalet sjunker

Vi blir allt friskare. Det så kallade ohälsotalet som mäter antalet sjukdagar i Sverige har sjunkit med drygt tre dagar sedan förra året.

Under juni fick nästan 120 000 personer sjukpenning i Sverige. Det är 18% färre än samma månad förra året.

Kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män men ohälsotalet sjunker också snabbare för kvinnor.