Östergötland

Bönder kan tvingas betala tillbaka

Bönder som fått stöd från EU för betesmarker kan tvingas betala tillbaka pengar. Det kan handla om så mycket som nästan 800 miljoner kronor som svenska bönder fått på felaktiga grunder.

Anledningen är att Sverige delat ut stöd till bönder för betesmarker som varit för igenvuxna.

Exakt hur mycket pengar som EU kommer att kräva tillbaka är ännu oklart och någon granskning av enskilda bönder har ännu inte gjorts enligt Birgitta EK på Jordbruksverket.