Mjölby

Varmt i finkan

Värmen ställer till det för de intagna fångarna på anstalten i Skänninge. Det är olidligt varmt och dålig ventilationen i lokalerna, därför har man nu JO-anmält Kriminalvården.

Fångarna skriver i sin anmälan att de flesta av dem har sömnproblem till följd av värmen. De anser också att anstaltens ovilja att ordna en ändamålsenlig ventilation bryter mot paragrafen om skäliga levnads- och arbetsförhållanden i konventionen om mänskliga rättigheter.