östergötland

Sprickor på X2000 skapar förseningar

Sprickor har upptäckts i hälften av alla X2000-tåg. Sprickorna innebär inga säkerhetsrisker men kommer leda till förseningar.

– Det är ingen dramatik i detta, utan svetsfogar som har förslitningar och de sitter i balkarna på en del av tåget.

– Det påverkar inte på något sätt säkerheten för passagerare eller personal, säger SJ:s presschef Dag Rosander.

Balkarna som fått sprickor i svetsfogarna är de som går från elmotorn och utmed tåget. Sprickorna upptäcktes vid rutinkontroller och reparationer har redan påbörjats. Underhållsarbetet skapar förseningar på sträckorna Göteborg - Stockholm och Malmö - Stockholm med mellan tio och 30 minuter, arbetet beräknas pågå fram till den 14 augusti enligt SJ.

På tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen har man känt till problemen i ett par veckor. Ove Andersson som är chef för tekniska enheten på Transportsstyrelsens järnvägsavdelning är nöjd med SJ:s åtgärdsprogram, men vill ha svar på varför sprickor uppkommit trots att tågen inte är äldre än mellan 15 till 20 år gamla.

– I slutändan måste man komma fram till varför sprickor har uppstått. Är det utmattning eller för svag konstruktion, det måste bli ett svar på den frågan, säger han.

Finns det några säkerhetsrisker med sådana här sprickor?

– Absolut, om de får fortsätta och inte tas om hand. Därför stipulerar åtgärdsprogrammet också att sprickan inte får utvecklas för hastigt och inte längre än vissa millimeter, säger Ove Andersson.