Turerna kring Fokets Park i Linköping fortsätter

Linköpings kommun sätter nu press på Folkets Park att på egen hand klara ut sina ekonomiska problem.
Idag bidrar Linköpings kommun med en miljon kronor årligen till driften, men kommunalrådet Mats Johansson flaggar nu för att det bidraget kan komma att minska.

Det är två veckor sedan styrelsen för Folkets Park avskedade chefen Marie Svelid. Parterna hade olika uppfattningar om driften.

Trots ökad omsättning och förbättrade resultat, går parken med förlust. Parken kräver fortsatt underhåll och investeringar, men tillgångarna är begränsade.

Linköpings kommun står idag som borgensman för parkens krediter och lån på cirka tre miljoner kronor. Som säkerhet står den mark föreningen äger. Här finns en möjlighet för kommunen att skaffa sig intressant mark att bygga på.