Frideborg jubilerar - tio år av arbete mot kvinnovåld

I dag firar Frideborgsverksamheten i Norrköping 10-årsjubileum.

Antalet anmälningar om män som slår eller psykiskt misshandlar kvinnor ökar. Amnesty har just lämnat en rapport som visar att mäns våld mot kvinnor ökat med 40 procent på 90-talet.

Lars Jonsson har sett antalet anmälningar öka något även här, han får kontakt med mellan 180 och 200 män varje år. Bara ungefär 40 deltar sen i behandling hos Frideborg för det är svårt att övertala dem att börja.

Han önskar sig större resurser för det är inte särskilt stora pengar som satsas på Frideborg trots dom goda resultaten - 40 kända återfall i våld av 250 behandlade män.

Kriminalvårdsmyndigheten betalar hans halvtid som samordnare av arbetet med männen och viss del av deras gruppverksamhet. Dom 4 kommunerna i östra Östergötland, mest Norrköping, betalar för dom timanställda gruppledarna.