Inget förbud mot rödingfiske

Det blir inget förbud mot rödingfiske i Vättern, i alla fall inte just nu.

Förslaget om ett fiskestopp för att skydda sjöns rödingbestånd har gett upphov till protester från flera håll och på Fiskeriverket säger man idag att man lyssnat till protesterna.

Enligt SR Skaraborg vill Fiskeriverket istället undersöka hur man på andra sätt kan rädda rödingen i Vättern. Något som ska ske i samarbete med Länstyrelserna runt sjön, yrkesfiskarna och andra berörda.