Över hälften av gymnasieeleverna vill studera vidare

Av dom elever som går ut gymnasiet i juni planerar 60 procent studier på universitet eller högskola.
Intresset är störst bland dem som läser naturvetenskap och fler kvinnor än män vill skaffa sig högre utbildning.

Linköpings universitet kommer på sjätte plats bland dom populäraste universiteten och högskolorna.
2530 blivande studenter är intresserade av att läsa vid Linköpings universitet, enligt en SCB-enkät.