Moderaterna vill rädda hotade Linköpingsskolor

Moderaterna i Linköping vill rädda de flesta av de landsbygdsskolor som kommunen funderar på att stänga, det säger oppositionsrådet Paul Lindvall i Linköping, inför den diskussion som kommunen vill ha kring förslaget att lägga ner nio skolor.

Förslaget om vilka skolor som ska läggas ner i Linköping ska nu ut på så kallad medborgardialog. Politikerna hoppas på en bred dialog, bland annat i form av möten som de geografiska utskotten i kommunfullmäktige ska bjuda in allmänheten till.

Förslaget till skolnedläggningar som ska diskuteras är politiskt neutralt, säger ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, socialdemokraten Birgitta Ståhl-Öckinger. Hon lovar att lyssna på synpunkterna.

I det förslag som politikerna ska ta ställning föreslås att Bäckskolan, Malforsskolan och skolorna i Skeda, Ullstämma, Västerlösa, Örtomta, Askeby och Vårdsberg ska läggas ner. Över 2 000 elever berörs av det kommande beslutet.