Motala

Nu flyttas Vätterns fånge

Motala Express har gjort sin sista tur på Vättern, ägarna ska nämligen skeppa båten till Stockholm. I dagarna har fören sågats av.

Båten är delad i två delar, den är nämligen för lång för att köras i Göta kanal. Fören har sågats av och ligger nu avskild från resten av båten.

– Det här är alltså tre och en halv meter som vi har kapat av. Det är det här som gör att båten kan eller inte kan gå i kanalen. Nu ska den här biten till Gryts varv för vi ska åka i kanalen utan biten. Sen svetsar vi ihop delarna där nere och sedan kan vi gå upp till Stockholm, säger Claes Insulander.

Det är inte för inte som Motala Express kallas för Vätterns fånge, men nu ska hon alltså ut. Om ett par veckor ska Sjöfartsverket bedöma om båten är sjöduglig utan sin för, och sen kan hon sista färden på östgötskt vatten börja.

Men även utan för kan det bli knivigt att ta sig ut till Östersjön berättar skepparen Thomas Bergman som hjälper till med arbetet.

– Vi har en sluss som heter Brunnby på vår väg, den är 780 millimeter kortare än alla andra slussare.

Vad händer om det tar i där?
– Då får vi kapa lite till.

Tomas Bergman har ägt Motala Express men sörjer inte att hon nu försvinner från Vättern.

– Nej, det är helt okej faktiskt. Det måste vara någon som tar hand om båten. Vi har försökt att köra i tre år och kommer det ingen som åker får vi ingen ekonomi och kan inte köra. Men det är väl alltid så att man saknar kon när båten är tom.