Linköping

Hyresrätter byter ägare i Linköping

Linköpings allmännyttiga bostadsbolag Stångåstaden säljer 238 av sina lägenheter i Berga i Linköping.

Bakgrunden till försäljningen är, enligt Stångåstaden, företagets långsiktiga strategi för att få en bra balans i sitt fastighetsinnehav.

Enligt Stångåstaden sker försäljningen för att få in andra fastighetsägare i områden där Stångåstaden har huvuddelen av fastigheterna. Detta genom att bland annat sälja i områden där man idag är dominerande. Av samma skäl har man tidigare sålt fastigheter i Skäggetorp och Ryd.

– Genom att sälja till en långsiktig aktör som HSB bidrar vi till att vitalisera området ytterligare, säger Hans Lander, vd på Stångåstaden. Det är positivt att vi får in en ägare till i ett område där vi idag dominerar.

Från första december blir HSB ny ägare till hyresrätterna.

– Vi är jätteglada över att vi har fått möjligheten att köpa denna fastighet. Förvärvet går helt i linje med vår strävan att öka andelen hyresrätter i vårt verksamhetsområde och på så sätt öka medlemsnyttan, säger Peter Lindgren,vd på HSB Östergötland.