Linköping

Nöjda vuxenstuderande i Linköping

Eleverna i vuxenutbildningen i Linköping är nöjda med utbildningen och studiesituationen. Det visar en enkät som kommunen låtit göra.

Enkäten besvarades av 637 deltagare i gymnasial vuxenutbildning och 132 deltagare i grundläggande vuxenutbildning.

Deltagarna har fått bedöma påståenden gällande bland annat undervisning, lärare och lokaler, genom poängsättning, från 1-5.

Alla nio delområden i enkäten har fått över 4 i medelpoäng.

Medelpoängen är några tiondelar högre för de privata utförarna av vuxenutbildningar.