Östergötland

Bättre samarbete krävs för att stoppa människohandel

Kommunerna måste förbättra sina kunskaper om prostitution och människohandel. Det anser länsstyrelsen som i dagarna arrangerar en konferens för att höja kompetensen.

Paulina Bengtsson, som själv blivit såld till andra män men som nu jobbar för föreningen Novahuset, säger att man måste jobba på bred front för att komma åt problemet.

– Jag tycker att alla har ett stort ansvar men speciellt skolan för de möter ungdomarna en stor del av deras tid säger Paulina Bengtsson.

Prostitution och människohandel i syfte att utnyttja människor sexuellt pågår i det dolda och den allmänna uppfattningen är säger Paulina Bengtsson att det bara förekommer i de större orterna.
Något som har lett till att de ansvariga utanför storstäderna inte tar problemet på allvar menar hon.

Lotta Borg jobbar på länsstyrelsen i Östergötland är ansvarig för konferensen och säger att myndigheterna i länet har för lite kunskap om företeelsen och då blir det svårt och hjälpa offren.

Paulina Bengtsson jobbar idag inom föreningen Novahuset och hjälper andra kvinnor som blivit offer för prostitution och sexhandel. Hon menar att det viktigaste för de kvinnorna är att bli trodda och inte blir ifrågasatta och skuldbelagda.

– Det här är inte ditt fel och det är starkt att du har kommit hit, helt enkelt att man finns där som stöd och att man tar bort ansvaret från personen och lägger den på förövaren säger Paulina Bengtsson.