Linköping

Helikoptrarna kan bli kvar på marken

18 yngre officerare vid Helikopterflottiljen utanför Linköping riskerar att förlora sina jobb sedan de tackat nej eller inte svarat på Försvarets uppmaning att tjänstgöra utomlands.

Enligt Svenska Dagbladet kan det innebära att Sveriges militära helikoptrar blir stående på marken istället för att vara redo för insats.

De flesta av de 18 är nämligen högt specialiserade helikoptertekniker.

– Teknikerna behövs för att vidmakthålla våra insatser, säger överste Magnus Westerlund, helikopterflottiljens chef, till SvD

Enligt tidningen har Westerlund vädjat till försvarsledningen att inte säga upp officerarna.