Fridlysta djur ställer till problem

Länstyrelsen i Östergötland får nu drygt 1 miljon kronor av Naturvårdsverket för att förebygga skador som orsakas av fridlysta djur.

Pengarna ska användas till utbildning och information men också till ersättning åt de mark och djurägare som drabbats av skador orsakade av till exempel sälar eller lodjur. Syftet är att undvika att mark och djurägarna tar saken i egna händer och skjuter djur som är fridlysta.