Östergötland

Sjukvårdens underskott ökar kraftigt

Landstingets underskott för sjukvården ser ut att bli större än väntat. En ny bedömning visar att underskottet hamnar på 200 miljoner kronor. Det är 50 miljoner kronor mer än väntat.

Under de senaste åren har landstinget försökt få balans i ekonomin men nu medger landstingsstyrelsens ordförande, Marie Morell att åtgärderna delvis har misslyckats.

– Till viss del har de ju självklart gjort det, eftersom vi inte fått det väntade resultatet, säger hon.

Flera besparingsåtgärder har sjösatts för att få bukt med underskottet, men hittills utan resultat. Den senaste preliminära helårsbedömningen visar att resultatet för hela året kommer att bli ännu sämre än vad man tidigare har trott. Underskottet för den sjukvårdanden delen blir 50 miljoner mer än tidigare prognoser. Totalt sett beräknas dock landstinget ett plusresultat på omkring 300 miljoner vid årets slut.

Så här förklarar Marie Morell de uteblivna effekterna av tidigare besparingar inom sjukvården.

– Det handlar om att man måste ställa om ute i verksamheterna hur man arbetar, hur många som är anställda och så vidare. Det är där det har tagit betydligt längre tid än vi överhuvudtaget hade räknat med.

För tillfället vet hon inte vilka som kommer att ta över makten i landstinget de kommande fyra åren och därmed kan hon inte heller säga vilka åtgärder ska vidtas för att få balans i ekonomin.

– Vi vet inte vilka som kommer att styra landstinget under den närmaste mandatperioden och just nu är det ganska mycket fokus att hitta den som ska styra. Men det handlar ju om olika åtgärder naturligtvis. Jag ser bland annat att vi måste titta på långsiktiga frågeställningar samlat med en del kortsiktiga saker som handlar till exempel om läkemedel och kostnaderna kring dem.