Bidrag från kommunen till köp av biogasbilar i Linköping

Linköpings kommun ger företag och linköpingsbor bidrag för köp av biogasbilar.
De som nappar på erbjudandet kommer få 30 till 50 procent av merkostnaden för bilen betalt av kommunen.

Hittills har 60 procent av bidragen, på 3,3 miljoner kronor, betalats ut och 80 procent av bidragen har gått till företagare.