Lärarlösa lektioner i Motala

Skollektioner utan lärare kan bli verklighet i Motala kommun under resten av terminen. Orsaken är att kommunen måste spara.

Enligt Östgöta Correspondenten har skolornas rektorer fått ett sparbeting på 1,3 procent vid varje enhet. Bildningsnämnden räknar med att 10 miljoner kronor ska kunna sparas.

Det innebär att det nu införs vikarie- och övertidsstopp. Även uppsägningar kan bli aktuella.