Norrköping

Kritik mot Navestadsskolan

Skolinspektionen riktar kritik mot Navestadsskolan i Norrköping för att man inte hindrat att en elev utsatts för kränkande behandling. Pojken har enligt anmälan mobbats under hela under hela högstadietiden.

Enligt myndigheten har föräldrarna och sonen har inte fått tillräcklig information från skolan om sonens skolsituation, vilket är kränkande och har försvårat sonens skolgång.

Skolan har inte heller utrett pojkens stödbehov och omfattande frånvaro och skolan har brustit i att ge tillräckliga stödåtgärder.