Linköping

Ökad tillgänglighet för resande

I flera kommuner i länet läggs det just nu vita plattor med olikformade ytor vid busshållplatser och korsningar. Arbetet är en del i en satsning på tillgänglighet, som för Linköping totalt kostar runt 30 miljoner kronor under tre år.

Bertil Olsson är ordförande för Synskadades riksförbund i Linköping och han har kritik mot vissa av kommunens åtgärder för tillgänglighet. Men de räfflade plattorna är bra, säger han.

– De här är bra för det är bara att gå med käppen, så känner man de här och då går man inte fel, säger Bertil Olsson.

De vita stenplattorna har upphöjningar i olika mönster som ska signalera för den som känner sig fram med käpp var trottoarkanten är och hur busshållplatserna ser ut.

Ulf Johansson Lorin är chef på stadsmiljöavdelningen i Linköpings kommun, som arbetar för bättre tillgänglighet i staden.

– Så skapar man ökad valfrihet för den enskilde och att faktiskt inte vara styrd av att man ska invänta specifikt fordon som kommer utan man får så många fler möjligheter, säger Ulf Johansson Lorin.

Förutom de nya plattorna så sänks gatans kanter och nya bänkar sätts ut vid gator och torg. Det finns statsbidrag till delar av förändringarna men det mesta är kommunala medel.

Synskadade Bertil Olsson tycker det är bra med satsningen men han är samtidigt kritisk till att äldre åtgärder för tillgänglighet inte underhålls bra. De stolpar som har en dosa som tickar för att markera röd eller grön gubbe vid övergångsställen, fungerar inte alltid, säger han.

– För att det ska bli tillgänglighet så måste man först rätta till dem och sen fortsätta att bygga på. Vi har många medlemmar som inte törs gå ut när det är så mycket fel på ”tickstolparna.”