Östergötland

Rösterna i valet färdigräknade

Nu har de sista rösterna räknats och kontrollerats i valet. Valarbetarna vid länstyrelsen räknade totalt 841 236 röster till riksdag, kommun och landsting.

Som mest jobbade 80 personer med registrering, räkning och kontroll. Det jämna resultatet ibland annat riksdagsvalet har bidragit till att intresset för rösträkningen har varit stort.

Jämfört med tidigare val krävde röstsammanräkningen en betydligt större insats än vad man räknat med. Fler personröster och väldigt många tillskrivna namn på valsedlarna är två orsaker.

I riksdagsvalet var valdeltagande som högst i länet med cirka 85 procent.