Gemensamt bredbandsnät på gång

Länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Kronobergs län vill skapa ett bredbandsnät som binder samman huvudorterna i femton av de tre länens kommuner.

Post och Telestyrelsen ska nu ta ställning till en ansökan om pengar till det gemensamma bredbandsnätet som, enligt landshövdingen i Östergötland Björn Eriksson, blir en tillgång både för näringslivet och de boende i de aktuella kommunerna.