Skolnedläggningarna i Motala - idag kom beskedet

Nu på eftermiddagen offentliggjorde Motala kommun namnen på de skolor som kommer att läggas ner höstterminen 2005.

Det handlar om Mossenskolan, Lyckornaskolan, Klockrike skola och Smedsby skola.

Orsaken till skolnedläggningarna i Motala är vikande elevunderlag.