Linköping

Miljardbeställning till Saab

Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd drygt 4,5 miljarder kronor gällande flygande övervakningssystem.

Beställningen omfattar ett system som består av flygplanstypen Saab 2000 utrustat med ett avancerat radarsystem. Kontraktet omfattar även markutrustning, logistik och supporttjänster.

– Det här kontraktet kan ses som ännu en bekräftelse på vår starka ställning i världen, inte bara vad gäller luftburen övervakning, utan också inom systemintegrering och datafusion, säger Saabs vd Håkan Buskhe.