Östergötland

Antalet konkurser fortsätter att minska

Medan konkurserna börjat öka i stora delar av landet fortsätter de att minska i Östergötland. Sammanlagt gick ett tiotal östgötska företag omkull i september. 

Det är en minskning med drygt 50 procent jämfört med samma månad förra året, enligt kreditupplysningsföretaget UC.

I landet som helhet ökade istället antalet konkurser med 15 procent efter att ha minskat under en lång period. Ökningen var starkast i storstadslänen. 

Sammanlagt försattes 487 svenska företag i konkurs under september i år, 64 fler än under samma månad i fjol.