Norrköping

Barnen är kvar i Somalia

Många av de somalier som har kommit till Sverige kan inte ta hit sina barn eftersom Migrationsverket har börjat tillämpa hårdare regler. Nu kan lagen komma att ändras.

Det är migrationsminister Tobias Billström (M) som idag säger att han kan tänka sig att göra ändringar i lagen om anhöriginvandring.

Haweya Sharif Said har bott i Norrköping i två år. Hon har sina fyra barn kvar hos släktingar i Somalia och de får inte komma till Sverige.

– En riktig mamma behöver ta hand om sina barn, säger hon.