Ödeshög

Skoptag för nytt naturum

Med hjälp av en grävmaskin tog landshövdingen Elisabeth Nilsson och Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren i dag det första skoptaget för nya Naturum Tåkern vid Glänås.

Efter fyra års planering invigdes i dag bygget för vad som ska bli det nya Naturum Tåkern. Landshövdingen Elisabeth Nilsson är glad över att bygget nu kan komma igång.

– Det känns mycket roligt. Jag tror att det kommer att öka intresset för Tåkern med omnejd och de naturvärden som vi har här. Vi hoppas att fler turister ska hitta hit, och inte bara att de redan frälsta kommer, säger hon.

Väntan på finansieringen har gjort att projektet skjutits på framtiden. Men när regeringen i slutet av augusti sköt till 19,8 miljoner till bygget kunde det snabbt dra igång. Totalt kommer det att kosta 22 miljoner kronor att få byggnaden färdig. Övrig finansiering kommer från Tåkernfonden.

Byggnaden ska stå vid Glänås, vid Tåkerns södra strand, och har ritats av den kände arkitekten Gert Wingårdh. Om allt går som det ska den invigas i maj 2012.

I byggnaden ska besökarna i framtiden kunna ta del av utställningar om Tåkern och sjöns fågelliv. Tanken är att besökare som aldrig tidigare tagit sig till Tåkern nu ska lockas hit. Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren tror att Naturum Tåkern också ska locka besökare som inte är bosatta i Östergötland.

– Det finns många människor både i Sverige och som besöker Sverige som har som mål att komma ut i naturen och få naturupplevelser. Jag tror att det är många som kan tänka sig att komma hit, kanske i kombination med andra aktiviteter i länet.