Linköping

Arla vill stänga i Linköping

Arla vill stänga sin färskvarucentral med över 80 anställda i Linköping och flytta verksamheten till Jönköping.

– Det är naturligtvis inget positivt besked med tanke på den utveckling vi ändå har haft häruppe, säger Stefan Myrgren, vice ordförande i Livsklubben på Arla i Linköping.

Arla vill stänga anläggningarna i Linköping och Örebro 2012 och flytta verksamheterna till Stockholm respektive Jönköping. På så sätt hoppas man uppnå besparingar på tiotals miljoner kronor per år.

Sammanlagt berörs 82 personer. Personalen informerades om planerna igår och idag är stämningen dämpad, fortsätter han.

–  Det var ingenting vi hade förväntat oss i dagsläget.

Samtidigt säger han att beskedet inte var helt oväntat.

– Vi har ju förstått att firman har tittat på den här enheten kontinuerligt, så lite väntat var det väl.

Vad som händer med de 82 anställda i Linköping är ännu oklart. Men att det kommer att bli personalminskningar är helt klart, säger Christer Åberg, Sverigechef på Arla foods.

– Det kommer definitivt att vara så att när de här förändringarna är genomförda kommer vi att ha färre personer totalt sett än vad vi hade tidigare, det kan jag säga redan idag.

I nästa vecka inleds de fackliga förhandlingarna.