Äldreboende får kritik av Socialstyrelsen

Ett äldreboende i Norrköping får nu kritik av Socialstyrelsen. Kritiken gäller omhändertagandet av en allvarligt sjuk man som under svåra smärtor avled på äldreboendet förra året.

Trots att mannen hade vistats på boendet i ett halvår och ofta haft mycket ont fanns det, enligt socialstyrelsen, ingen planering för hur han skulle få hjälp med sina smärtor och inte heller för hur vården i livets slutskede skulle se ut.