Motala utsedd till en trygg och säker kommun av WHO

Världshälsoorganisationen WHO har åter utsett Motala till en trygg och säker kommun.
Motala har sedan drygt tio år deltagit i WHO-projektet Safe Community och har ansökt om att få delta ytterligare en tioårsperiod.

Kommunens samordnare Pirjo Kovalainen ser det som ett erkännande för det skadeförebyggande arbetet.
Motala påbörjade sitt skadeförebyggande arbete redan på 80-talet och kom senare med i världshälsorganisationens projekt. I Motala har bland andra kommunen, räddningstjänsten och bostadsföretget arbetetat med att kartlägga och förebygga olycksrisker.
Det är femton år sedan en vetenskaplig utvärdering gjordes av effekterna. Då såg man en tydlig minskning av antalet olyckor.
Sedan några år tillbaka registrerar Motala lasarett alla inkomna olycksfall och det ska leda till en ny utvärdering. Samordnare Pirjo Kovalainen vill också förebygga olyckor i hemmet.
Förutom Motala deltar 14 andra svenska kommuner, av sammanlagt 80 i hela världen.
Efter tio år måste de deltagande kommunerna ansöka på nytt om deltagande och på måndag sker återutnämningen i Motala med representanter från WHO och räddningsverket.