Livliga diskussioner när Folkets Park-föreningen höll årsmöte

Igår kväll forsatte Folkets Park-föreningen sin tidigare avbrutna årsstämma.
Och stämman kom att präglas av diskussionerna kring den förra chefen, som avskedades av styrelsen.

Och när styrelseledamoten Lena Burlin prickade av de röstberättigade, kunde hon se ett betydligt större intresse än vanligt.
Ett femtital andelsägare fyllde möteslokalen och den avsatta chefen Marie Svelids anhängare bildade en egen grupp runt ett av borden.
Men de var för få för att kunna rösta in egna kandidater i styrelsen. Deras invändningar kretsade kring formaliteter som dagordningen.
Kritikerna avväpnades av mötesordföranden Lars-Erik Johnsson, tidigare kommunalråd.
Avgående ledamoten Lena Burlin gav dock en förklaring till varför styrelsen avskedade chefen Marie Svelid.
Där förlustbringande evenemang var en sak, men bristande respekt för styrelsen avgörande.
Lena Burlin berömde ändå Marie Svelids driftighet.
Till sist betonade Lars-Erik Johnsson allvaret för parken och önskade styrelsen lycka till i sitt arbete med att vända reslutatet.