Linköping

Hackad SD-sida utreds inte

Justitiekanslern, JK, kommer inte att utreda följderna av att Sverigedemokraternas hemsida blev hackad under valrörelsen.

Det var i samband med valet som någon hackade sig in på Sverigedemokraternas hemsida och kom över ett personregister över alla personer som kontaktat partiet.

Registret publicerades sedan på internet som om alla som fanns på listan var Sverigedemokrater.

En kvinna från Motala, som bara hade sökt information om partiet anmälde händelsen till polisen.

Polis och åklagare lämnade över ärendet till JK.

JK anser dock att ärendet inte faller under yttrandefrihetsgrundlagen. Ärendet går nu därför på nytt tillbaka till polisen i Östergötland.

.