Östergötland

Rävskabb slår hårt mot lodjuren

1:49 min

Rävskabb har slagit hårt mot Östergötlands lodjur. Tidigare såg populationen ut att öka, men ökningen verkar nu ha stannat av enligt rovdjurinventerare.

Lasse Larsson, en av länets rovdjursinventerare är ute i Skogarna i Rejmyre för att söka spår efter lodjur till den årliga inventeringen.

– Här ser vi att han har gått in, rätt så stora spår ser du sen har han knallat in här, så här är det bara att gå in, säger Lasse Larsson och följer efter lodjursspåren han hittat i skogarna norr om Rejmyre.

Vi följer efter lodjursspåren som leder oss rakt in i den täta granplanteringen. I Östergötland finns runt 10 till 15 lodjur. Tre honor har ungar i skogarna norr om Rejmyre och i Motala men det kunde vart fler, i början av månaden hittades en hona som dött av rävskabb. Lodjurshonan hade tidigare fött tre ungar.

- Ja skabben är väldigt svår, det är många djur som har gått åt. Vi hade en annan hona i Norrköpingstrakten, som också var sändarförsedd, alla tre djuren dog. Ensamma hanar har jag också varit och hämtat också dem dött i skabb.

Vidare säger han att de hittar bara de som är sändarförsedda och det kan finnas ännu fler utan sändare som dött av skabb. Utöver problemen med skabb är den illegala jakten, biltrafik och järnvägstrafik de största hoten mot lodjuren. För att stärka lodjursstammen behöver rävpopulationen regleras säger Lasse Larsson.

– I nuläget krävs att hålla efter lite mer på räv och det är viktigt att få död på de skabbrävar som syns för att minimera smittan.