Östergötland

Hårdare krav på elbolagen

Från årsskiftet gäller nya krav på elleverantörerna. Inga elavbrott får vara längre än 24 timmar. Om det ändå händer kan nätbolagen straffas med vite om de anses ha misskött sina elnät.

Regelskärpningen kom bland annat till efter stormarna Gudrun och Per och bolagen har sedan dess lagt ner omkring 40 miljarder kronor på att vädersäkra elleveranserna, främst genom att gräva ned elledningarna.