linköping

Farlig sophämtning måste åtgärdas

Arbetsmiljverket hotar nu entreprenören Ragn-Sells i Linköping med ett vite på 50 000 kronor om inte sophämtningen utförs på ett mindre farligt sätt på vissa gator i kommunen.

Bland annat kräver Arbetsmiljöverket att sophämtarnas arbete inte får innebära risk för att personer eller egendom i området körs på, och att backning endast får ske vid vändning av sopbilen och att sikten då måste vara fri.

Innan den 4 mars måste åtgärder ha vidtagits.