linköping

Stopp för flera förskolebyten per år

1:06 min

Föräldrar med barn i förskolan i Linköping ska i fortsättningen inte fritt få låta sina barn byta förskola mer än en gång per år.

Linköpings kommun vill styra bytena till på vårkanten, när fem- och sexåringarna ska börja förskoleklass till hösten och det då ändå blir många omflyttningar.

Catharina Rosencrantz (M) är ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Linköping och förklarar att beslutet grundar sig på att det skapar oro i grupperna när barn flyttar barn frekvent i verksamheten:

– Det är en lika viktig verksamhet som skolan, där man vill ha så stabila grupper som möjligt.

Catharina Rosencrantz ser inte att det här är ett växande problem, men menar att det ser olika ut i olika områden i kommunen hur mycket barnen byter förskola, och vissa förskolor blir populära vid vissa perioder, berättar hon:

– Då är det viktigt att vi talar om för föräldrarna att det inte är bra att flytta barn för mycket. De ska skolas ut från ett ställe och skolas in på ett annat, och det innebär alltid en påfrestning för barnet, säger Cataharina Rosencrantz.