Östergötland

Minskat bostadsbyggande i länet

I Östergötland minskade byggandet av nya lägenheter förra året jämfört med året innan. Minskningen låg på nästan 20 procent.

Östergötland går därmed på tvärs med övriga landet. I Sverige som helhet ökade nämligen bostadsbyggandet med nästan 50 procent förra året jämfört med 2009.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.