Linköping

Få vill driva äldrevård

Linköpings problem med att hitta företag som vill driva delar av äldreomsorgen fortsätter. Enligt Östgöta Correspondenten idag är de villkor kommunen erbjuder helt enkelt för dåliga.

För tredje gången har nu omsorgskontoret i Linköping fått i uppdrag att ge förslag på ny upphandlingsform för äldreomsorgen.

Bakgrunden är att ingen utförare, varken de privata eller kommunala Leanlink, anser att kommunen betalar tillräckligt hög ersättning för att verksamheten ska ge lönsamhet.

Det här betyder att äldreomsorgen i bland annat Ljungsbro, Sturefors och Linghem blir avtalslös, men de äldre själva kommer inte att drabbas eftersom enheterna drivs vidare av Leanlink, som redan idag driver verksamheten.