Mjölby

Slam blir biogas i Mjölby

Mjölby kommun ska bygga en biogasanläggning vid Mjölkulla reningsverk. Biogasen, som ska användas som fordonsbränsle eller till elproduktion, ska utvinnas ur slam från hushållens avlopp.

Kommunen räknar med att produktionen ska komma i gång under våren 2012 och på sikt räknar man med en betydande produktion.