Biobränslemack kan bli mer sällsynt

Bilägare som har använder biodrivmedel i sina bilar kan få svårt att hitta förnybart bränsle på glesbygden i framtiden. Transportstyrelsen vill nämligen att regeringen ska ändra i de regler som tvingar mackägare i glesbyggden att tillhandahålla förnybart drivmedel.

Transportstyrelsen i Norrköping anser att kravet på glebygdsmackarna att sälja även förnybart bränsle borde gå vid 2 000 kubikmeter såld bensin istället för som idag vid 1 000 kubikmeter såld bensin.