Norrköping

Inte fel att stoppa SD i skolan

Det fyrtiotal skolor i landet, däribland fyra i Norrköping, som nekade Sverigedemokraterna tillträde i samband med valet i höstas gjorde inte något fel anser Justitiekanslern.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, hade anmält skolorna till Justitiekanslern för att man inte fick besöka skolorna och berätta om partiet.

Himmelstalundsgymnasiet, Kunskapsgymnasiet och Naturhumanistiska gymnasiet i Norrköping hade i en tidningsenkät uppgett att bara riksdagspartier var välkomna till skolan, medan Realgymnasiet i Norrköping sagt att Sverigedemokraterna inte var välkomna.

Justitiekanslern grundar sitt beslut på ett tidigare beslut från Justitieombudsmannen där man säger att skolor inte är tvungna att ta emot partier som inte sitter med i riksdagen.