Linköping

Sämre utbildning ställer nya krav

1:56 min

Många av de flyktingbarn som kommer till Linköping idag en sämre skolbakgrund än de barn som tidigare kom till Sverige. Fler är analfabeter och det ställer nya krav på lärarna.

– Det gäller att gå från det konkreta, som man känner till, till skriftspråket som är mer abstrakt. Vi jobbar mycket med bilder och skapande, säger Fredrik Sandberg som är lärare i en internationell klass i Ånestadskolan i Linköping.

– Om du vill veta mer om det kan du gå in på vår blogg, inflikar Amal Yaseen som går i internationell klass i Ånestadskolan, men är på väg ut i en vanlig svensk klass. Hon är inte en av dem som anlände som analfabet.

Men Snezana Nero som är verksamhetschef i kommunen och jobbar med de nyanlända barnen, ser att många andra barn som kommit på senare tid inte kan läsa eller skriva.

– Visst har det kommit ganska många analfabeter, men det är väldigt många som bara har några år i bagaget när det gäller skolgången. Det beror naturligtvis var eleverna kommer ifrån och hur landet fungerar. Det får vi utgå ifrån, säger hon

De nyanlända barnen placeras för det mesta i någon av de internationella klasser som finns i kommunen. Och i Linköping håller man nu på att ta fram ett kartläggningsmaterial för att få reda på vad barnen egentligen kan när de anländer. Snezana Nero berättar om en pojke som aldrig gått i skola men som ändå visar sig vara bra på matematik.

– Han har jobbat på torget tillsammans med sin pappa och sålt varor. Då kunde han ju faktiskt matte, fast på hans sätt.  

I höst är det tänkt att kartläggningsmaterialet ska vara klart att användas ute i skolorna.

De nyanlända barnen får även stöd av modersmålslärare, som ibland får vara mer än bara studiehandledare.

– Vi försöker att hitta kulturella tolkar både mot familjen och mot eleven. Vi har ju alla upplevt att det inte är helt lätt att lära sig ett nytt språk och har man dessutom brister i det egna modersmålet kan det bli väldigt svårt, säger Mårten Larsson som är rektor för bland annat modersmålslärarna i Linköping.